Rekonštrukcia starej strechy

projekt

Projekt

Rekonštrukcia starej strechy

kalendár

Rok realizácie

2019

náradie

Vykonané práce

Rekonštrukcia strechy / dodanie tovaru