Kontakt

Prevádzka

Profidach s.r.o
Mlynské nivy 70
821 05 Bratislava
IČO: 47 249 137
IČ DPH: SK2023806389

Bankové spojenie

IBAN: SK88 1100 0000 0029 4945 7938,

SWIFT: TATRSKBX

Potrebujete novú strechu alebo strešnú krytinu?